Contact Numbers

Contact Numbers

S.No. Designation Office Residence/Mobile No.
Administration
1 C.P  +91-712-2560601  +91-712-2565002
2 Joint C.P. +91-712-2561321  +91-712-2561421
3 Addl. C.P. (Admin) +91-712-2564862  -
4 Addl. C.P. (Crime) +91-712-2559977  -
5 Addl. C. P. (North Region) +91-712-2595646  -
6 Addl. C. P.(South Region) +91-712-2561706  -
7 A.C.P. Admin +91-712-2566673  -
8 A.C.P. Welfare +91-712-2566615  -
9 A.O. +91-712-2562818  -
10 O.S. +91-712-25625818  -
11 C.R.O.  +91-712-2561222  -
Crime
12 DCP Crime  0712-2566604,  9823103467
13 A.C.P. Crime I 0712-2565570  7588175278
Economic Cell & Cyber Crime
14 DCP EOW 0712 - 2534012  9823156223
15 Acp Eow Crime Barnch 0712-2566649  0712-2566649
16 PI Cyber Cell Crime Branch  0712-2566766  9921794794
17 Cyber cell crime Branch   +91-712-2566766  7875478780
18 Women Cell 0712 - 2233638  8308827343
Zone I
19 D.C.P. +91-712-2559955, 2566606  -
20 A.C.P. MIDC +91-712-2566830  9923411619
21 A.C.P. Sonegaon +91-712-2566653  +91 98701 02967
22 PI Wadi 91-7104-220928, +91-7104-2566765  8380094589
23 PI HINGNA 07104-276037  9763229585
24 PI MIDC +91-7104-237935, 237885  9049091001
25 PI Sonegaon +91-712-2284110, +91-712-2566765  9823019158
26 PI RPNagar 0712-2222688, 0712-2566826  9890241241
27 PI Bajaj Nagar 0712-2232773  9923404013
Zone II
28 D.C.P.  +91-712-2559922, 2566607  -
29 A.C.P. Sitabuldi +91-712-2560906, 2566656  8805387272
30 A.C.P. Sadar +91-712-2534215  9881276998
31 PI Sitabuildi +91-712-2565666, +91-712-2566620  9923438355
32 PI Ambazari 91-712-2561300, +91-712-2566621  9822503818
33 PI Sadar 0712-2521200, 0712-2566619   9822713801
34 PI Gittikhadan +91-712-2580127, +91-712-2566757  8999647480
35 PI Mankapur 0712 -2300051, 0712-2304857  9923004995
36 PI Dhantoli +91-712-2464555, 0712-2566618  9423013628
Zone III
37 D.C.P.  +91-712-2738282  -
38 A.C.P. Kotwali +91-712-2738283  9923411619
39 A.C.P. Lakadganj +91-712-2736369  9594901168
40 PI Panchpaoli +91-712-2640367, +91-712-2630618,  9823815100
41 PI Lakadganj +91-712-2767758, +91-712-2706318   9923603054
42 PI Tahsil +91-0712-2738287, +91-712-2767210  9403418689
43 PI Kotwali +91-712-2738284, +91-712-2738285  9821276392
44 PI Ganeshpeth +91-712-2738286,0712-2706333  7507102999
45 PI Shantinagar +91-712-2706322  -
Zone IV
46 D.C.P.  +91-712-2747753  -
47 A.C.P. Sakkardara +91-712-2748815  9404313802
48 A.C.P. Ajni +91-712-2706337  9823451377
49 PI Ajani +91-712-2746555, +91-712-2706361  9011041821
50 PI Imamwada 0712-2743088, 0712-2706343  9158985528
51 PI Sakkardara +91-712-2744477, 0712-2706339  9821218124
52 PI Nandanwan +91-712-2712190, 0712-2712192  8108101247
53 PI Hudkeshwar +91-712-2702306, +91-712-2702307  9821514037
54 PI Beltarodi 7775040627  -
Zone V
55 DCP Zone V 07109 - 287788  7720008688
56 ACP Jariptka 0712-2642838  9422842144
57 ACP Kamptee 07109 -288917  7767002293
58 PI Kamptee 07109-288646  -
59 PI Jaripatka +91-712-2706200, +91-712-2640404   9823499621
60 PI Koradi +91-712-2612500  73785 55573
61 PI JUNI KAMPTEE 07109 - 282862   7774031070
62 PI Kalamana +91-712-2790021, +91-712-2790022   918380090577
63 PI Yashodhara +91-712-2633574, 0712-2633575  9561541293
HQ
64 D.C.P.  +91-712-2564350 
Special Branch
65 D.C.P. +91-712-2559797  -
Traffic
66 D.C.P.  +91-712-2564550  -
67 PI Traffic Chamber 1 07104-237936  9923929736
68 PI Traffic Chamber 2 0712-2555100  8888823892
69 PI Traffic Chamber 3 0712-2706350  -
70 PI Traffic Chamber 4 0712-2748816  8805111299
71 PI Traffic Chamber 5 0712-2654616  7722054701
 
 
Maharashtra Police Passport Verification Status NMC Aaple Sarkar Nagpur Rural Police dHRuva Employee Portal dHRuva Sr. Officer / Clerk Portal Fire Services Govt. Medical Hospital