Know Your Police Inspectors

 
All Zone I Zone II Zone III Zone IV

Zone I

PI: SHRI. MANOHAR N. KOTNAKE

PS: Sonegaon

Phone:+91-712-2284110, +91-712-2566765,

PI: SHRI. R. A. KSHIRSAGAR

PS: Bajaj Nagar

Phone:0712-2232773, 9309129086

Photo not available

PI: SHRI. DILIP SOLANKI

PS: Hingna

Phone:07104-276037, 01704-27603, 8108591313

PI: SHRI. PRADEEP J. RAYANNAWAR

PS: MIDC

Phone:07104-237885, 07104-237935, 9821276392

PI: SHRI. RAJENDRA LILADHAR PATHAK

PS: Wadi

Phone:+91-7104-220928, +91-7104-2566765, 9890241241

PI: SHRI. BHIMRAO KHANDALE

PS: RanaPratapnagar

Phone: 0712-2222688, 0712-2566826, 9822503818

Zone II

PI: SHRI. VIJAY M. KARE

PS: Ambazari

Phone: +91-712-2561300, +91-712-2566621, 8698971177

PI: SHRI. MAHESH S. BANSODE

PS: Sadar

Phone:0712-2521200, 0712-2566619, 7875070235

PI: SHRI. V. P. AKOT

PS: Dhantoli

Phone:+91-712-2464555, 0712-2566618,9823405667

PI: SHRI. VAZEER SHAIKH

PS: Mankapur

Phone:0712 -2300051, 0712-2304857, 8806580768

PI: SHRI. SUNIL GANGURDE

PS: Gittikhadan

Phone:0712-2580127, 0712-2566757, 7507102999

PI: SHRI J.N.RAJPUT

PS: Sitabuldi

Phone:+91-712-2565666, +91-712-2566620, 9423580980

Zone III

PI: SHRI. KISHOR D. NAGRALE

PS: Panchpaoli

Phone:+91-712-2640367, +91-712-2630618

PI: SHRI. DNYANESHWAR BHOSLE

PS: Kotwali

Phone:+91-712-2738284, +91-712-2738285, 9923388648

PI: SHRI. NARENDRA HIWARE

PS: Lakadganj

Phone:+91-712-2767758, +91-712-2706318, 9823815100

PI: SHRI. AJAYKUMAR MALVIYA

PS: Tahsil

Phone:0712-277210, +91-712-2738287, 8888848478

Photo not available

PI: SHRI. SHIVRAM S. KUMBHRE

PS: Ganeshpeth

Phone: +91-712-2738286,2706333, 9763084809

PI: SHRI. K.B. UIKEY

PS: Shanti Nagar

Phone:0712-2776322, 0712-2726322, 9595172678

Zone IV

PI: SHRI. SANDEEP BHOSALE

PS: Hudkeshwar

Phone: 91-712-2702306, +91-712-2702307, 9823426703

PI: SHRI. S. V. KHANDEKAR

PS: Ajani

Phone:+91-712-2746555, +91-712-2706361

PI: SHRI. M.M.SALUNKHE

PS: Imamwada

Phone:0712-2743088, 0712-2706343, 9284819982

PI: SHRI. AJIT P. SID

PS: Sakkardara

Phone:+91-712-2744477, 0712-2706339, 9403337700

PI: SHRI. SANDIPAN V. PAWAR

PS: Nandanwan

Phone:+91-712-2712190, 0712-2712192, 9821218124

PI: SHRI. BAPU DHERE

PS: Wathoda

Phone:0712-2955100, 9923177071

PI: SHRI VIJAY TALWARE

PS: Beltarodi

Phone:07103-297617, 7775040627

Zone V

PI: SHRI. VISHWANATH H. CHAUHAN

PS: Kalamana

Phone:9870212335, +91-712-2790021, +91-712-2790022

PI: SHRI. SANTOSH B. BAKAL

PS: New Kamptee

Phone:07109-288646, 9552503037

PI: SHRI. ASHOK PARDHI

PS: Koradi

Phone:0712-2612500 , 8600074750

PI: SHRI. DEEPAK SAKHARE

PS: Yashodhara Nagar

Phone:0712-2633575, 9764089125

PI: SHRI. PRABHAKAR V. MATTE

PS: Kapil Nagar

Phone:0712-2971652, 9420846262

PI: SHRI. DEVIDAS KATHALE

PS: Juni Kamptee

Phone:07109 - 282862, 9923693945

PI: SHRI. SUNIL SHIVAJI CHAVAN

PS: Pardi

Phone:0712-2971903, 7350160964

PI: SHRI. KHUSHAL V. TIJARE

PS: Jaripatka

Phone:0712-2630612, 0712-2640404

 
 
Maharashtra Police Passport Verification Status NMC Aaple Sarkar Nagpur Rural Police dHRuva Employee Portal dHRuva Sr. Officer / Clerk Portal Fire Services Govt. Medical Hospital