Nagpur Police
 

Know Your Police Inspectors

 
All Zone I Zone II Zone III Zone IV

Zone III

PI: SHRI. NARENDRA HIWARE

PS: Panchpaoli

Phone:+91-712-2640367, +91-712-2630618, 9823815100

PI: SHRI. PRADEEP J RAYANNAVAR

PS: Kotwali

Phone:+91-712-2738284, +91-712-2738285, 9821276392

PI: SHRI. S. V. KHANDEKAR

PS: Lakadganj

Phone:9923603054,+91-712-2767758, +91-712-2706318

PI: SHRI. VAIBHAV JADHAV

PS: Tahsil

Phone:0712-2738287, +91-712-2767210, 9403418689

PI: SHRI. SUNIL GANGURDE

PS: Ganeshpeth

Phone: +91-712-2738286,2706333, 7507102999

PI: SHRI. M. D. SHEIKH

PS: Shanti Nagar

Phone:0712-2706322,

 
 
Maharashtra Police Passport Verification Status NMC Aaple Sarkar Nagpur Rural Police dHRuva Employee Portal dHRuva Sr. Officer / Clerk Portal Fire Services Govt. Medical Hospital