Know Your Police Inspectors

 
All Zone I Zone II Zone III Zone IV

Zone I

PI: SHRI. SANJAY PANDE

PS: Sonegaon

Phone:+91-712-2284110, +91-712-2566765, 9823019158

PI: SHRI. DNYNESHWAR R. PATIL

PS: Bajaj Nagar

Phone:0712-2232773 , 9923404013

PI: SHRI. M. B. Barapatre

PS: Hingna

Phone:07104-276037,9763229585

PI: SHRI. SUNIL MAHADIK

PS: MIDC

Phone:07104-237935, 9823562255

PI: SHRI. NARESH P. PAWAR

PS: Wadi

Phone:8380094589,+91-7104-220928, +91-7104-2566765

PI: SHRI. S.M.GAIKWAD

PS: RanaPratapnagar

Phone: 0712-2222688, 0712-2566826, 8408866689

Zone II

PI: SHRI. BHIMRAO KHANDALE

PS: Ambazari

Phone: +91-712-2561300, +91-712-2566621, 9822503818

PI: SHRI. S.S. BONDE

PS: Sadar

Phone: 9822713801,0712-2521200, 0712-2566619

PI: SMT. SEEMA MEHENDALE

PS: Dhantoli

Phone:+91-712-2464555, 0712-2566618, 9423013628

PI: SHRI. Mahesh K. Chavan

PS: Mankapur

Phone:0712 -2300051, 0712-2304857, 9923004995

PI: SHRI. R. N. WAGHMARE

PS: Gittikhadan

Phone: +91-712-2580127, +91-712-2566757, 8999647480

PI: SHRI. H.K. KHARABE

PS: Sitabuldi

Phone:+91-712-2565666, +91-712-2566620, 9923438355

Zone III

PI: SHRI. NARENDRA HIWARE

PS: Panchpaoli

Phone:+91-712-2640367, +91-712-2630618, 9823815100

PI: SHRI. GULAB J. PATIL

PS: Kotwali

Phone:+91-712-2738284, +91-712-2738285, 9823106609

PI: SHRI. S. V. KHANDEKAR

PS: Lakadganj

Phone:9923603054,+91-712-2767758, +91-712-2706318

PI: SHRI. VAIBHAV JADHAV

PS: Tahsil

Phone:0712-2738287, +91-712-2767210, 9403418689

PI: SHRI. SUNIL GANGURDE

PS: Ganeshpeth

Phone: +91-712-2738286,2706333, 7507102999

PI: SHRI. KISHOR NAGRALE

PS: Shanti Nagar

Phone:9823145947, 0712-2706322

Zone IV

PI: SHRI. SATYAVAN B. MANE

PS: Hudkeshwar

Phone: 91-712-2702306, +91-712-2702307, 9821514037

PI: SHRI. SHAILESH SANKHE

PS: Ajani

Phone:+91-712-2746555, +91-712-2706361,9011041821

PI: SHRI. R. K. DURGE

PS: Imamwada

Phone:0712-2743088, 0712-2706343, 9158985528

PI: SHRI. SANDIPAN V. PAWAR

PS: Sakkardara

Phone:+91-712-2744477, 0712-2706339, 9821218124

PI: SHRI. M.D. NALAWADE

PS: Nandanwan

Phone:+91-712-2712190, 0712-2712192, 8108101247

Photo not available

PI: SHRI VIJAY TALWARE

PS: Beltarodi

Phone:7775040627

Zone V

PI: SHRI. KHUSHAL TIJARE

PS: Kalamana

Phone:918380090577 , +91-712-2790021, +91-712-2790022

PI: SHRI. Lalit Vartikar

PS: kamptee

Phone:07109-288646 , 7738207773

PI: SHRI. S. M. GORADE

PS: Koradi

Phone:0712-2612500 , 7972163299

PI: SHRI. P. Y. MESHRAM

PS: Yashodhara

Phone:+91-712-2633574, 0712-2633575, 9561541293

Photo not available

PI: SHRI. P.N. BHATKAR

PS: Juni Kamptee

Phone:7774031070, 07109 - 282862

PI: SHRI. U. M. MULAK

PS: Jaripatka

Phone:9823499621,+91-712-2706200, +91-712-2640404

 
 
Maharashtra Police Passport Verification Status NMC Aaple Sarkar Nagpur Rural Police Fire Services Govt. Medical Hospital